Najważniejsze wydarzenia

Przeniesienie do informacji o tytule: Senat w ogrodzie

Senat w ogrodzie

Ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu UO miało szczególny charakter.

Więcej

Rozmieszczenie budynków UO